”Green për Drenas” me programin më të mirë, për një Drenas Europian!

Green për Drenas do ta bëj një qytet ku punohet drejt dhe me qeverisje të ndërshme e llogaridhënësë ndaj qytetarëvë.

Korrupsioni, pabarazia sociale, konflikti i interesit, nepotizmi, klientelizmi dhe fenomene të ngjajshne do të parandalohen përmes transparencës së plotë.

Green për Drenas do ti zhvillojmë tutje politikat e planifikimit te duhur urban dhe të banimit në qytet, edukimi dhe arsimi modern do të jenë një vlerë themelore e zhvillimit të qytetit tone.

Cilësia e ajrit, ujit dhe në përgjithësi ambientit jetësor në zonën e çdo vendbanimi në rajonin e Drenasit është më rëndësi jetike për ne, prandaj me 17 Tetor dilni dhe votoni sepse keni arsye të shumta që të votohet.

Green për Drenas ✅ 165 🍀🍀 Dr. Xhavit Drenori per kryetar.

Gëzim Tahiraj me nr. 10 ✅ për asamble