”GREEN për Drenas” nr.165 dhe Gëzim Tahiraj nr.10- Vlerë e shtuar për Drenasin!

Green për Drenas lufton për një shoqeri të drejtë, për një Drenas më të zhvilluar, ku investohet në kontinuitet, për një mjedis me ndotje minimale, ajër të pastër e ujë të pijshem për çdo vendbanim, për një qytet në të cilin të gjithë qytetarët do të kenë të drejta dhe mundësi të barabarta.

Green për Drenas synon forcimin e ekonomisë dhe aktiviteteve tjera shoqërore qe kriojnë vende pune me vlerë te shtuar si një parakusht kryesor për rritjen, zhvillimin dhe prosperitetin e Drenasit.

Për të arritur këtë ështe e nevojshme ta bëjme Drenasin më tërheqës për jetë, zhvillim biznesi dhe krijimin e vendevë të punës për investitor dhe sipermarrësit aktualë, por edhe ata në të ardhmen, si dhe ekspertët, krijuesit e të tjerët, prandaj është e nevojshme të ngritet niveli i arsimit sa ma cilësor, shërbimëve në shëndetësi dhe në përgjithësi të ngritet mirëqenia dhe cilësia e jetës.

Kjo do të parandaloj migrimin drejt qytetëve më të medha dhe do të bej Drenasin më tërheqës për jetë.

Prandaj këto janë vëtëm disa arsye përse duhet të votohet Green për Drenas, sepse!

Ne i mbrojmë vleratë!

Voto Green për Denas ✅ 165🍀 Voto Dr. Xhavit Drenorin për kryetar.

Voto Gëzim Tahiraj me numer 10 ✅