Kandidati i GREEN për Drenas Gëzim Tahiraj dhe detyrat e Asambleistit- cilat janë ato?

Në mënyrë që dikush të jetë një asambleist komunal i mirë dhe produktiv, ai duhet: Të dijë, të dojë dhe të guxojë për të punuar për të mirën e përbashkët dhe komunitetin.

Nëse një nga këto kushte nuk përmbushet, atëherë asambleisti komunal nuk plotëson interesin e komunitetit, por interesin e tij personal.

Prandaj, në këto zgjedhje njihni ata që dijnë, duan dhe guxojnë, për të krijuar kështu një bashkësi shoqërore dhe komunitet më të fortë, më të organizuar dhe më të mirë për të jetuar !!!

Programi “IQ Green për Drenas” ka shumë përparësi dhe ofertë të realizueshme, të cilën ne e kemi prezentuar pjesë-pjesë në FB dhe jemi duke e shpalosur edhe gjatë fushatës zgjedhore në bashkëbisedime me qytetarët, të cilët e kanë mirëpritur si Program.

Qeverisja komunale duhet të përgijgjet para qytetarit, e jo e kundërta qytetari të përgjigjet para saj!

IQ Green për Drenas ✅ 165🍀.
Gëzim Tahiraj ✅ 10.