Për një mandat(4 vite) të Lladrovcit asfaltohen dhe shtrohet kanalizim sa 17 vite të qeverisjes paraprake në Drenas

Përmes një postimi Facebook kryetari Lladrovci na ofronstatistikat e punëve prekshme janë kryer Drenas për 4 vite(një mandat) qeverisjes tij. Ajo ka rënë sy është se asfalltimi I rrugëve dhe shtrimi I kanalizimit krahasohet me 17 vitetë qeverisjes paraprake , e që janë gjëra të prekshme dhe bazike pvrqytetarin.

Më  posht gjeni detajet e statistikave:

Qeverisja e mirë Kosovë, për gjithë qytetarët e komunës Drenasit!

Kur e kam marrë mandatin e plotë para katër vitesh, puna ime ishtee përqendruar te prioritetet e lagjeve dhe fshatrave, pa dallim partie.

Prioritetet i kemi marrë nga qytetarët, pavarësisht për cilën parti kanë votuar.

Duke qenë kryetar i gjithë qytetarëve pa dallim, nuk kam lejuar mënjanohet asnjë lagje as fshat nga mirat e pushtetit lokal, dhekjo i ka nxit keqbërësit bëjnë dezinformata sikur unë kamndryshuar parti.

Qytetarët e kanë qartë se gjitha projektet infrastrukturore do kryhen pa përjashtim, shkollat, shëndetësia dhe gjitha shërbimettjera do jenë njëjta, kështu do vazhdojë edhe mandatintjetër, projekte, investime me cilësi shërbimesh për gjithë.

Barazia para ligjit, është vlerë e lirisë tonë. Keqbërësit nuk kanëarritur ta devijojnë konceptin tim dhe kanë krijuar adresa tjera përvete dhe interesat e ngushta familjare.

PDK nuk është pronë as çejz i keqbërësve, as “ fortëve” as bedelëve tyre.

17 tetor, bashku me qytetarët, PDK do t’ua tregoj vendinkujtdo mashtron duke shmangur numrin 177 dhe PDK-.

Bashkë për Drenasin!

poshtë janë disa nga projektet e realizuara infrastrukturore, komunën e Drenasit, për 4 vite, shifra:

2017, kanë qenë gjithsejtë 286 km rrugë asfaltuara,

për 4 vite janë asfaltuar mbi 195 kilometra rrugë.

Kanë qenë 13 km ndriçim publik,

për 4 vite janë ndërtuar 124 kilometra ndriçim publik,

Kanë qenë 244 km kanalizim,

për 4 vite janë ndërtuar 256 kilometra kanalizim,

-60 kilometra pastrim i lumenjve dhe përroskave,

-60 kilometra kolektor ujërave zeza,

-60 kilometra pastrimi i kanaleve kulluese rrugëve,

-14,899 metra gyp tokë për ujë pijes,

Janë ndërtuar 25 kilometra trotuare,

-25 ura dhe tombina,

Shtrati i lumit i mbuluar me beton 270 m

Shtrati i lumit i shtruar me beton rreth 460 metra

Shënjimi horizontal e vertikal, plotësisht i finalizuar, vendi i parë Kosovë, janë disa nga projektet.

Faleminderit!

#PDK 177

Ramiz Lladrovci/DrenicaSot