Shtrubullova në mbështetje të madhe për Driton Ajazin dhe bartësin e listës Dr.Salih Dvorani!

Shtrubullova me mbështetje të pakursyer për 182 e bartësin e listës!

Dr.Salih Dvorani, po vazhdon fushatën me lëvizjet nga vendi në vend e me mbështetje të pakursyer.

Shtrubullova konfirmoj që do të ndëshkoj me votë kryetarin aktual Lladrovci.

E do të mbështes bartësin e listes Salih Dvorani me numër 182, e Demokratët e Drenasit.