Voto Gëzim Tahiraj, njëriun meritorë i cili duhët të jet zëri juaj në asamble!

Të dashur bashkëvendas të Drenasit!

Është nder i veçantë për mua të kërkoj besimin tuaj, sepse unë e njoh fuqinë tuaj dhe e çmoj lavdinë e qytetit tonë Drenasit.

Në këto zgjedhje njihni ata që dijnë, duan dhe guxojnë, për të krijuar kështu një bashkësi shoqërore dhe komunitet më të fortë, më të organizuar dhe më të mirë për të jetuar !!!

Por mbi të gjitha do të jetë nder dhe privilegj për mua të shfrytëzoj potencialin tim dhe do të vihem në shërbimin tuaj më entuziazmin më të madh për të punuar për ju. Do të ngriti zërin tim, që politikat publike të komunës tonë të jenë në harmoni të plotë më kërkesat dhe nevojat e juaja.

Voto Green për Drenas me nuner ✅ 165🍀

Voto Gëzim Tahiraj me numer ✅ 10