Xhafer Ramaj kërkon mbështetjen që të jetë zëri juaj në asamblenë komunale

Nisma Socialdemokrate e ka njërin nga kandidatët më të mirë për të zgjedhur me datë 17 tetor. Ai është Xhafer Ramaj me numrin 4.

Ramaj kërkon nga qytetarët mbështetje në numër të madh që të jetë zëri i të gjithë banorëve të Drenasit pa Dallim, shkruan DrenicaSot.

Këto janë fjalët me të cilat Xhafer Ramaj iu drejtohet secilit prej jush:

Të nderuar qytetar të komunes së Drenasit,pa dallim moshe dhe gjinije,po iu njoftoi se nga NISMA SOCIALDEMOKRATE jam nominuar kandidat për asambleist në Asamblenë komunale në Drenas.
Duke i përshendetur të gjithë kandidatet për asamble komunale,posaqërisht kolegët nga Nisma dhe kandidatët nga partitë tjera dhe iniciativat qytetare etj.që të gjithëve iu uroi për një garë fer dhe suksese.
Programi i Nismes është një program i larmishem që i dedikohet jetes së qytetarve dhe mirqenjes së tyre,punës,zhvillimit dhe krijimit të një klime zhvillimore për të gjitha shtresat,pa dallim partie dhe në tërë territorin e komunes së Drenasit.
Pjesë e programit është edhe qështja e rregullimit të statusit të pronave private,komunale,shtetërore dhe shoqërore;të gjitha pronave dhe krijimit të mundësisë ligjore për azhurimin dhe regjistrimin e tyre në operat kadastral ,të pjesës grafike dhe tekstuale.Ky veprim ka të bëjë me tërë territorin e komunes së Drenasit,edhe me pjesen e siperfaqes toksore të rregulluar me masen e komosacionit.
Kështu do të krijoht një gjendje azhure në tërë territorin e komunes sonë dhe më në fund të gjithë pronarët faktik do të shendrrohen në pronar ligjor.
Duke u bazuar në gjendjen alarmante lidhur me gjendjen e pa azhuruar të pronave të të gjitha llojeve,mandej pjesa e pronave në komosacion dhe duke u bazuar në hulumtimet e bëra në terren nga aktivistet e Nismes,kemi ardhur në përfundim se në territorin e komunes sonë mbi 70% të pronarve faktik nuk e kan të azhuruar pronen.
Për këtë dhe shumë arsye zhvillimore dhe krijimit të mundësisë ,më në fund që pronaret të jenë zot të pronave të tyre duke krijuar kushte ligjore që vertetë të qeverisin me pronat e tyre lindi edhe ideja që ti qasemi kësaj qështje dhe jetike për banorët e komunes së Drenasit.
Kështu krijohet mundësija që prona të jetë e shejt.
Ekspertet në kuader të Nismes e kan analizuar këtë qështje në hollsi dhe e kemi konceptin programor se si kryhet kjo punë jetike për të gjithë pronarët,pa dallim partije etj.pa diskriminim por edhe pa privilegje.
Kjo ide programore është e realizushme.
Jemi të hendikepuar në Nisma Socialdemokrate,që nuk kemi hapsir mediale që edhe ne t’i shpalosim idet tona programore që vërtetë janë me rëndësi jetike për të gjithë banorët e komunes së Drenasit.

Për këte etj.motoja e Nismes në Drenas është:
Nisma,zëri i juaj.
ANDAJ VOTONI:
#NISMA119
#XHAFERRAMAJ 4